O projektu

Naziv projekta: Interaktivni multimedijski englesko-hrvatsko-engleski rječnik komunikacijske tehnologije

Sponzor: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Svrha i cilj: Cilj projekta je bio izraditi interaktivni multimedijski englesko-hrvatsko-engleski rječnik komunikacijske tehnologije te ga putem Interneta ponuditi kao uslugu na slobodnu uporabu svim zainteresiranim korisnicima. Cilj je, pored samog tekstualnog prijevoda, korisniku pružiti sve mogućnosti naprednih multimedijskih tehnologija. Tako rječnik osim teksta i slika sadržava zvuk, raspoznavanje govora, video sekvence, video sekvence, slike, te mogućnost interaktivnog sudjelovanja kroz ocjenjivanje kvalitete aplikacije i mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja kroz komentare..

Korisnici: Potencijalni korisnici su prije svih učenici te studenti i nastavnici dodiplomskih i poslijediplomskih studija na područjima telekomunikacija, informatike i računarstva. Također, potencijalni korisnici su svi znanstvenici i stručnjaci čije su područje djelovanja komunikacije, informatika i računarstvo. Nadalje, potencijalni su korisnici svi korisnici telekomunikacijskih i informacijskih usluga, posebice korisnici usluga na Internetu.

Voditelj projekta:
Nikola Rožić
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu
Sveučilišta u Splitu
email: rozic@fesb.hr

Suradnici na Projektu: Dinko Begušić, Hrvoje Dujmić, Jurica Ursić, M.Vojnović, Joško Radić, Mladen Russo

Reference:

1. M.Vojnović, N.Rožić, D.Begušić, J.Ursić, H.Dujmić: Multimedia Dictionary Network Application: Design and Implementation, IEEE Communicatios Magazine, February 2000, pp. (130-137), New York 2000.


2. H.Dujmić, M.Vojnović, N.Rožić, D.Begušić: Multimedia Dictionary Network Application: Some Design Concepts and Java Implementation Issues, in the 6th Proceedings of the International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM'1988, pp. (205-214), Split-Dubrovnik-Bari, 1988.

3. M.Russo, N.Rožić, D.Begušić: Automatic Pronunciation Scoring Using HMM Based Recognizer, in the 9th Proceedings of the International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM'2001, pp. (707-712), Split-Dubrovnik-Ancona-Bari, 2001.

4. Grupa autora: Rječnik komunikacijske tehnologije, II izdanje, SoftCOM biblioteka, Split 2000.

O rječniku

Sadržaj: Englesko-hrvatsko-engleski rječnik sadrži gotovo 10000 pojmova te 2200 skraćenica. Osim toga rječnik je ilustriran s preko 170 slika, dvadesetak animacija i videosekvencija te se za svaku englesku riječ može poslušati njen izgovor.

Animacije i video: Vizualna interpretacija matematičkih izraza, verbalnih izjava, algoritama i postupaka uvelike doprinosi razumijevanju i pamćenju. Osim slika, Rječnik sadrži prikladan izbor animacija i video sekvenci.

O web aplikaciji

Prednosti i pogodnosti: Web tehnologija temeljena na hipertekstualnim i hipermedijskim materijalima korisnicima omogućava brže i lakše pretraživanje i pregledavanje sadržaja, primjera, grafike i animacija. Web tehnologija na kojoj se temelji. Rječnik omogućava cjelovito i brzo usvajanje novih pojmova i izraza na stranom jeziku. Slike, animacije i video sekvence tako su odabrani da olakšaju i ubrzaju razumijevanje složenijih pojmova.

Daljnji razvitak: Primjedbe, komentari i savjeti korisnika rječnika će biti regularno razmatrani i implementirani u okviru postojeće aplikacije. Rječnik će se u skladu s javljanjem novih pojmova i termina proširivati (tipično godinu dana nakon publiciranja). U narednom projektnom razdoblju će se implementirati funkcije raspoznavanja govora kao i elementi personalizacije aplikacije

Tehnologija: Web aplikacija Rječnika temelji se na interaktivnim Web stranicama izrađenim primjenom Python programskog jezika i Django Framework-a.

Upute korisnicima: Web aplikacija Rječnika temelji se na komunikacijskoj i informacijskoj tehnologiji koja umogućuje visok stupanj interaktivnosti čime korisnik postaje aktivni sudionik. Korisničko sučelje nudi mogućnost izbora englesko-hrvatskog ili hrvatsko-engleskog prijevoda. Za odabranu riječ dobiva se prijevod, paleta slika odnosno animacija ili video koji definiraju taj pojam. Ponuđena je mogućnost slušanja izgovora. Također je korisniku pružena mogućnost davanja primjedbi i sugestija.