||| Natrag: Vrste crta | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Ortogonalna projekcija |

 

Tehničko pismo

Za ispisivanje natpisa, oznaka i brojeva u tehničkim crtežima normom ISO 3098/1 propisana je primjena tehničkog pisma. Znakovi tehničkog pisma mogu se ispisivati pod kutem od 75% ili uspravno. Normom se propisuje:

Nazivna visina H je visina velikih slova i brojeva. Veličinom H određene su i sve druge dimenzije slova i brojeva. Visina malih slova iznosi 7/10 H. Širina velikih slova iznosi 7/10 H, a širina malih slova i brojeva 6/10 H. U primjeni su dva reda nazivnih visina izraženih u mm:

      red 1: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20
      red 2: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20

Tehničko pismo može biti usko, normalno ili široko. Širina crte za normalno pismo iznosi 1/10 H, a za usko pismo 1/14 H.

Nazivna visina i širina pisma odabiru se u ovisnosti o raspoloživom prostoru i značenju teksta. Razmaci između pojedinih znakova nisu strogo propisani, ali najpregledniji izgled se postiže ako su jednolike površine između pojedinih znakova. Znakovi tehničkog pisma prema normi ISO 3098/1 prikazani su na slici 1.7.

Slika 1.7 Znakovi tehničkog pisma prema normi ISO 3098/1.

 


Povratak na: Početak stranice | Sadržaj

        ||| Natrag: Vrste crta | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Ortogonalna projekcija |