||| Natrag: Tehničko pismo | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Prostorni prikaz |

 

Ortogonalna projekcija

U tehničkom crtanju predmeti se prikazuju tako da se jednostavno mogu odrediti sve dimenzije predmeta. Pri tome je potrebno trodimenzionalne objekte prikazati u dvodimenzionalnom prostoru crtaćeg papira. To se ostvaruje primjenom projekcija. Projekcija je prikaz trodimenzionalnog predmeta u ravnini. Za tehničke crteže u pravilu se primjenjuje ortogonalna projekcija. Pravila ortogonalne projekcije su:

  1. zrake projiciranja su okomite na ravninu crtanja,

  2. predmet se nalazi između ravnine crtanja (projiciranja) i crtača,

  3. u projekciji se crta onaj dio predmeta koji se vidi u smjeru gledanja.

Osnovna svojstva ortogonalne projekcije koja je čine vrlo prikladnom za primjenu u tehničkom crtanju su:

Ortogonalna projekcija omogućava ukupno 6 različitih pogleda:

Mogući pogledi prikazani su na slici 1.8 a), a njihov raspored u okviru ortogonalne projekcije na slici 1.8 b). Prikazani raspored primjenjuje se u Europi. U Americi se primjenjuje drugačiji raspored.

Slika 1.8  a) Pogledi u okviru ortogonalne projekcija, b) Raspored pogleda u okviru ortogonalne projekcije.

Na jednom crtežu koristi se onoliki broj pogleda koji je dovoljan za prijenos svih važnih informacija o dimenzijama i obliku objekta. Najčešće su dovoljna dva  (nacrt i tlocrt) ili tri pogleda (nacrt, tlocrt i bokocrt), a ponekad i samo jedan. Treba odabrati one poglede koji na najzorniji način prikazuju predmet.

U slučaju potrebe moguće je predmet prikazati i u nekom pogledu koji odstupa od osnovnih. U tom slučaju smjer pogleda označava se strjelicom i velikim slovom. Za prikazivanje pojedinih detalja mogu se primjeniti i djelomični pogledi. U tom slučaju ne crta se cijeli predmet u tom pogledu nego samo detalj za koji je važan taj pogled.

 


Povratak na: Početak stranice | Sadržaj

        ||| Natrag: Tehničko pismo | Gore: Osnove tehničkog crtanja | Naprijed: Prostorni prikaz |